بر اساس این اندیکاتور که در گذشته هم به درستی کار کرده، کف قیمت بیت کوین در سال 2019 مشخص شده

در حال حاضر این رمز ارز برتر دنیا بین 8400$-7700$ در حال نوسان می باشد. و در ماه دسامبر به پایین ترین قیمت 8 ماه خود یعنی  6500$-6300$ رسید. اگرچه بازگشت قیمت در حال حاضر هنوز در یک کانال بلند مدت نزولی قرار دارد در نتیجه می تواند همچنان روند حرکتی را نزولی در نظر گرفت.

این در حالی است که نمودار سختی شبکه بیت کوین که نشانگر سختی پیدا کردن بلوک جدید در شبکه است،  وضعیت بازار را همچنان نزولی نشان می دهد که از قیمت 13800$ شروع شده و در محدوده 6300$ کف ساخته است.

سختی استخراج بیت کوین هم از 13.7 تریلیون در ماه نوامبر به 13 تریلیون در ماه دسامبر کاهش پیدا کرده – اولین تنظیم نزولی در 12 ماه بر اساس داده های سایت data.bitcointy.org

بیت کوین

اصلاح نزولی سختی شبکه معمولا زمانی اتفاق می افتد که بازار در حال ساختن کف قیمت می باشد. بطور مثال، آغاز فروش حجم سنگینی از بیت کوین بعد از رسیدن به 17000$ در سال 2017 در محدوده 3100$ و در سال 2018 بسیار کاهش پیدا کرد. نمودار زیر هم نوسان نزولی سختی شبکه در این بازده زمانی را مشخص کرده است. ( خطوط قرمز).

همچنینن در سال 2015 هم اسختی شبکه از 0.0494 تریلیون به 0.0488 تریلیون کاهش داشت و بالاترین حد قیمتت در سال 2013 یعنی 1153$ نهایتا به 200$ در سال 2015 رسید.

بیت کوین