نبرد ریپل و بیت کوین بر سر تعداد آدرس ساخته شده

نبرد ریپل و بیت کوین بر سر تعداد آدرس ساخته شده

تعداد آدرس های فعال روزانه مربوط به بیت کوین 140 برابر آدرس های مربوط به ریپل (XRP) است

تعداد آدرس های فعال روزانه مربوط به بیت کوین 140 برابر بیشتر از آدرس های فعال مربوط به XRP است هر چند که اعداد آدرس های مربوط به بیت کوین که بالانس مثبتی دارند در مقایسه با اتریوم کمتر است.

با وجود اینکه تعداد آدرس های مربوط به بیت کوین که دارای سکه های واقعی در آن باشند در مقایسه با اتریوم کمتر است اما همچنان بیت کوین در رقابت با دیگر رمز ارزهای برتر در صدر جدول قرار دارد. 

بر اساس داده های منتشر شده توسط Glassnode که از تحلیلگران بازار بر زنجیره می باشد، آدرس های فعال روزانه بیت کوین سه برابر بیشتر از اتریوم (ETH) ، یازده برابر بیشتر از لیتکوین (LTC)  و 140 برابر بیشتر از ریپل (XRP) می باشد.

ریپل

بیت کوین از دیگر رقبایش سریع تر می باشد

تعداد آدرس های بیت کوین جدید که هر روز ایجاد شده است تقریبا 5 برابر تعداد آدرس های جدیدی است که مربوط به اتریوم می باشد. روز بعد ازپیاده سازی هالوینگ، تعداد آدرس بیت کوین های جدیدی که در 24 ساعت ایجاد شده است به عدد 470 هزار رسیده است و این دیر حالی است که در همان 24 ساعت تعداد آدرس های جدید

اتریوم تنها 90 هزار آدرس بوده است. 

ریپل

 


 

تعداد آدرس هایی که دارای بیش از 0.1 بیت کوین هستند برابر 3053970  و تعداد آدرس هایی که دارای بیش از 1 بیت کوین هستند برابر 815698 می باشند که این تعداد بالاترین تعداد در تمام دوره ها می باشد. 

ریپل

 

 

 

آیا این رشد واقعی است؟ 

هر چند که 95 درصد از تعداد کل آدرس های بیت کوین موجود -626 میلیون آدرس – خالی بوده و فاقد بیت کوین می باشند، این سوال پیش می آید که آیا رشد این شبکه واقعی است یا نه؟

ریپل

 

 

وضعیت اتریوم به نظر مثبت می رسد

به دنبال روند صعودی در سال 2017-2018 ، میلیون ها آدرس بیت کوین در طی مراحل مختلفی تخلیه شده و موجودی آنها صفر شده است با این وجود آدرس های اتریومی که دارای بالانس مثبت می باشند همچنان با نرخ ثابتی به رشد خود ادامه داده اند. 

از ماه فوریه سال 2019، تعداد آدرس های اتریومی که موجودی آنها صفر نبوده اند بیشتر از آدرس های بیت کوین با موجودی غیر صفر شده و در حال حاضر هم این تعداد 10 میلیون بیشترمی باشد.

ریپل

 

نسبت تعداد کیف پول های فعال به کیف پول های با موجودی صفر برای بیت کوین و اتریوم به ترتیب 3 درصد و 0.8 درصد  می باشد.  با در نظر گرفتن اینکه اتریوم دارای میلیون ها آدرس با موجودی غیر صفر است و در مقابل تنها یک سوم از آدرس های بیت کوین فعال می باشند میتوان نتیجه گرفت  که سهامداران خرد و کاربران شبکه بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در اتریوم دارند و سهامداران درشت و تجار مایلند تا در زمینه بیت کوین سرمایه گذاری کنند. 

  •