عملکرد ICO ها سال 2017 سود آوری یا ضرر

86%  از ICO  ها در حال حاضر ارزشی کمتر از ارزش اولیه بعد از لیست شدن در صرافی ها دارند.

عملکرد در سال 2017

بر اساس گزارش منتشر شده در مورد عملکرد ICO ها در دسامبر 2017 توسط سازمان Ernst & Young (EY) ، این گزارش شامل 327 پروژه می شود که از این تعداد 110 ICO 87% سرمایه جمع شده را به خود اختصاص داده اند. در این گزارش این دسته ازICO  های موفق را به اسم کلاس 2017 نام گذاری کرده اند. و در گزارش منتشر شده در هفته گذشته موقعیت این کلاس از لحاظ ارزش و پیشرفت مورد بررسی قرار گرفته.

 

متاسفانه ، اگر شما اگر بر روی کلاس 2017 سرمایه گذاری کرده باشید ، در مقایسه با قیمت اولیه این توکن ها هنگام لیست شدن در صرافی ها، شما  نزدیک به 2/3 از سرمایه خود را تا کنون از دست داده اید. و اگر بخواهیم موشکافانه این لیست را مورد بررسی قرار بدهیم از این 110 توکن موفق هم فقط 25 تا از آن ها دارای برنامه مدون برای آینده و نمونه ای از یک محصول قابل ارائه  می باشند.

پس تا اینجا مشخص شده که در حال حاضر 86% از توکن ها ارزشی کمتر از ارزش اولیه هنگام لیست شدن در صرافی ها دارند. در واقع ، تنها 10% از پروژه ها 99% از سود اوری را به خود اختصاص داده اند. در نتیجه شانس انتخاب پروژه درست که در حال حاضر قیمتی بالا تر از قیمت اولیه داشته باشد 1 به 10 بوده . این پروژه ها اقلبت از زیر ساخت های شبکه بلاک چین استفاده کرده اند.

هنگام انتخاب توکن برای سرمایه گذاری شما باید در درجه اول سایت اون پروژه را به دقت بررسی کنید و ایده راه اندازی آن پروژه را که معمولا به شکل white paper ارائه میشود را مطالعه کنید. از خودتون بپرسید این ایده در قالب بلاک چین چقدر می تواند پتانسیل برای رشد داشته باشد. بعد از آن تیم توسعه دهنده پروژه را بررسی کنید و دستاوردهای آنها را در یک بازده زمانی راستی آزمایی کنید. حجم بازار یک توکن هم می تواند نشان گر استقبال سرمایه گذاران از یک پروژه باشد که معمولا به سوابق تیم توسعه دهنده و پتانسیل پروژه برای کاربردی شدن در آینده بر روی بلاک چین بستگی دارد.