توافقات ظاهری بین ایالات متحده آمریکا و چین صورت گرفته ، همانطور که تجدید ساختاری تجاری  بین مکزیک و چین انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا حالا توجه ها را به سمت روابط اقتصادی با انگلستان و اتحادیه اروپا جلب کرده است.

اما توجه ترامپ به این مناطق با استقبال زیادی روبرو نشده است و بیم آن می رود که جرقه های شروع جنگ های اقتصادی جدیدی باشد. مشخصا، نگرانی ها در خصوص پیمان بلند مدت ناتو و خطر های مربوط به دغدغه های تجاری است که می تواند بی ثباتی را در منطقه افزایش دهد.

 

تفابل های اتحادیه اروپا و آمریکا

سخنگوی ترامپ گفته است که آنها با شکستن برخی از موانع تجاری انگلستان پس از برگزیت آغاز به کار خواهند کرد. بیانه های ترامپ حاکی از آن است که این به صلاح دو ملت خواهد بود:

"بریتانیا و آمریکا آزاد خواهند بود تا به توافقات تجاری جدیدی دست یابند. این توافق این پتانسیل رادارد که بزرگ تر و سودآور تر از طرح پیشنهادی اروپا و Boris شود"

اتحادیه اروپا اما  موضعی در تقابل با منافع آمریکا در اروپا گرفته است. قانون گذاران فرانسوی پیش از این در سال جاری، خواهان پرداخت مالیات بر محصولات الکترونیکی شدند که توسط ترامپ رد شد. رئیس جمهور آنها را تهدید به وضع مالیات بر واردات فرانسوی کرد و بیانه ای در این زمینه داد.

 

ترامپ با دم آتش بازی میکند!

درحالیکه توافقات بین چین و آمریکا و مکزیک تا حد زیادی مثبت پیش رفت، جنگ های تجاری  طوفان های آتش افروز است. گرچه خطر وقوع جنگ کوچک بنظر میرسد اما پتانسیل هماهنگی های تجاری چنین به نظر نمی رسد.

گرچه مذاکرات تجاری جهانی معمولا بین  دولتمردان ملی انجام میشود،  اصلاحات ترامپ منجر به آزادی های بیشتری خواهد شد. تعرفه ها و جنگ تجاری میتواند مانع از شراکت های اقتصادی در سطح جهانی شود.

 

تغییرات غیرمتمرکز

صدالبته، بیت کوین گزینه ای است که بنظر می رسد ارتباط تنگاتنگی با سرمایه گذار و نگرانی های تجاری دارد. با تراکنش های غیرمتمرکز همراه با یک شبکه توزیعی،  تجارت جهانی و امور مالی از دست دولتمران خارج خواهد شد.

گرچه این تغییرات برای سیاست غیر مطلوب خواهد بود اما بنظر می رشد به اقتصاد جهانی کمک کند. ارتباط خریداران و فروشندگان به صورت فرد به فرد موانع ساختگی ای  را از بین خواهد برد که زایده مشاجرات دولتمردان و دولت هاست.