آیا جهش صعودی بیت کوین به محدوده 10000$-110000$ اتفاق خواهد افتاد؟

در ادامه به تحلیل روند حرکتی نمودار بیت کوین خواهیم پرداخت.

بیت کوین

- تشابه الگوی تشکیل شده با الگوی قبل از جهش قبلی

- اندیکاتور RSI هم الگوی مشابه تشکیل داده

- دیگر رمز ارزهای بازار نشانه هایی از صعودی بودن از خود نشان داده اند. اگر چه اکثر مواقع تشابه الگوی قیمت های مختلف نمودار به معنای تکرار آن ها نمی باشد. همچنین ، RSI قبلی کف 

پایینتری را نسبت به موقعت RSI کنونی تجربه کرده.