احتمال جهش قیمت بیت کوین به سمت 8800$: آنالیز نمودار

احتمال جهش قیمت بیت کوین به سمت 8800$: آنالیز نمودار

دیدگاه کلی:

  • اندیکاتور MACD درحال تشکیل کف بالاتر یا به اصطلاح HL است که نشانگر کم شدن توان فروشندگان می باشد. دیگر اندیکانور ها هم در محدوده Oversold یا عرضه بالا می باشند.
  • کانال نزولی در نمودار 1 ساعته ممکنن است با یک جهش به سمت بالا شکسته شود که شرایط را برای یک رالی به سمت 8800$ فراهم خواهد کرد. در این مسیر مقاومت 8500$ وجود دارد که بر روی خط روند 200 روزه قرار گزفته.
  • در صورت ریزش به زیر 8000$ احتمال وقوع یک جهش به سمت 8500-8800$ کاهش می یابد.

 

بیت کوین

رالی اصلاح قیمت بیت کوین به سمت بالا به دلیل نشانه های موجود و قرار گرفتن بیت مکوین در محدوده Oversold و کم شدن قدرت فروشندگان محتمل شده است.

این ارز دیجیتال در حال حاضر در محدوده 8150$ قرار گرفته و در تاریخ 1 اکتبر بعد از رسیدن به 8500$  نتوانسته از این مقاومت عبور کند ولی با وجود کم شدن قدرت فروشندگان احتمال تست شدن مجدد این مقاومت و حتی شکسته شدن آن وجود دارد.

همچنین، بیت کوین توانت تا با یک جهش 400$ از 7700$ اطلاح قیمت به محدوده 8000$ را تکمیل کند و این روند با توجه به نمودار همچنان ادامه خواهد داشت.

اندیکاتور بررسی نمودار MACD که نشانگر قدرت قدرت و تغییرات روند کنونی می باشد، از تاریخ 26 سپتابر از -236 به -56 رسیده که مشخصا نشانگر کم شدن قدرت فروشندگان بازار می باشد.

بیت کوین