انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل یرن فایننس به تتا فیول با بهترین نرخ

پرداخت با
YFI
دریافت به
TFUEL
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال Theta Token: 7.1 TFUEL
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور یرن فایننس را به تتا فیول تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت یرن فایننس (YFI) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت تتا فیول (TFUEL) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.