انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل کومودو به ایترنیتی با بهترین نرخ

پرداخت با
KMD
دریافت به
تومان
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال : 0.1 AE
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور کومودو را به ایترنیتی تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت کومودو (KMD) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت ایترنیتی (AE) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.