انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل کاردانو به ریون کوین با بهترین نرخ

پرداخت با
ADA
دریافت به
RVN
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال : 1 RVN
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور کاردانو را به ریون کوین تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت کاردانو (ADA) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت ریون کوین (RVN) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.