انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل پیویکس به یرن فایننس با بهترین نرخ

پرداخت با
PIVX
دریافت به
YFI
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 0.00023 YFI
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور پیویکس را به یرن فایننس تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت پیویکس (PIVX) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت یرن فایننس (YFI) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.