انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل پیویکس به نئو با بهترین نرخ

پرداخت با
PIVX
دریافت به
NEO
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال : 0 NEO
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور پیویکس را به نئو تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت پیویکس (PIVX) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت نئو (NEO) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.