انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل ووچر پرفکت مانی به دوژکوین با بهترین نرخ

پرداخت با
PMUSD
دریافت به
DOGE
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال 50
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور ووچر پرفکت مانی را به دوژکوین تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت ووچر پرفکت مانی (PMUSD) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت دوژکوین (DOGE) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.