انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل ورج به یرن فایننس با بهترین نرخ

پرداخت با
XVG
دریافت به
YFI
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 0.00017 YFI
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور ورج را به یرن فایننس تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت ورج (XVG) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت یرن فایننس (YFI) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.