انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل ورج به آوه با بهترین نرخ

پرداخت با
XVG
دریافت به
LEND
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 6.22 LEND
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور ورج را به آوه تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت ورج (XVG) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت آوه (LEND) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.