انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل وب مانی به تتر با بهترین نرخ

پرداخت با
BTC
دریافت به
USDT
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال BEP20: 0.05 USDT
ERC20: 3 USDT
OMNI: 6.57 USDT
TRC20: 0 USDT
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور وب مانی را به تتر تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت وب مانی (WM USD) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت تتر (USDT) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.