انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل نو کوین به یرن فایننس با بهترین نرخ

پرداخت با
NAV
دریافت به
YFI
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 0.00059 YFI
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور نو کوین را به یرن فایننس تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت نو کوین (NAV) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت یرن فایننس (YFI) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.