انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل نو کوین به میکر با بهترین نرخ

پرداخت با
NAV
دریافت به
MKR
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 0.0069 MKR
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور نو کوین را به میکر تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت نو کوین (NAV) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت میکر (MKR) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.