انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل نو کوین به بیسیک اتنشن توکن با بهترین نرخ

پرداخت با
NAV
دریافت به
BAT
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 15 BAT
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور نو کوین را به بیسیک اتنشن توکن تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت نو کوین (NAV) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت بیسیک اتنشن توکن (BAT) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.