انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل نبلیو به آی او تا با بهترین نرخ

پرداخت با
NEBL
دریافت به
IOTA
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 0.5 IOTA
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور نبلیو را به آی او تا تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت نبلیو (NEBL) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت آی او تا (IOTA) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.