انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل نئو به ویوز با بهترین نرخ

پرداخت با
NEO
دریافت به
WAVES
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 0.002 WAVES
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور نئو را به ویوز تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت نئو (NEO) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت ویوز (WAVES) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.