انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل نئو به بیت کوین با بهترین نرخ

پرداخت با
NEO
دریافت به
BTC
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال 0.0004
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور نئو را به بیت کوین تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت نئو (NEO) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت بیت کوین (BTC) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.