انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل نئو به انجین کوین با بهترین نرخ

پرداخت با
NEO
دریافت به
ENJ
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 23 ENJ
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور نئو را به انجین کوین تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت نئو (NEO) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت انجین کوین (ENJ) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.