انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل میکر به تتا با بهترین نرخ

پرداخت با
MKR
دریافت به
THETA
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال Theta Token: 0.1 THETA
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور میکر را به تتا تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت میکر (MKR) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت تتا (THETA) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.