انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل مونرو به پیویکس با بهترین نرخ

پرداخت با
XMR
دریافت به
PIVX
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال : 0.2 PIVX
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور مونرو را به پیویکس تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت مونرو (XMR) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت پیویکس (PIVX) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.