انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل لیسک به کومودو با بهترین نرخ

پرداخت با
LSK
دریافت به
KMD
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 0.002 KMD
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور لیسک را به کومودو تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت لیسک (LSK) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت کومودو (KMD) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.