انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل لیسک به اتریوم با بهترین نرخ

پرداخت با
LSK
دریافت به
ETH
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال 0.003
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور لیسک را به اتریوم تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت لیسک (LSK) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت اتریوم (ETH) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.