انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

فروش پولکادات با بهترین قیمت

پرداخت با
DOT
دریافت به
تومان
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 4000 تومان
زمان تقریبی تبدیل 6 الی 24 ساعت به صورت پایا و یا ساتنا

چطور پولکادات بفروشم؟ برای فروش پولکادات کافی است 1- تبدیل پولکادات (DOT) به شتاب (تومان) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دلخواه را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای فروش بزنید.

آخرین نظرات مشتریان

0938****977

بسیار عالی. به موقع انجام شد

پولکادات لوگو تومان لوگو

فروش پولکادات