انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

فروش لیسک با بهترین قیمت

پرداخت با
LSK
دریافت به
تومان
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 4000 تومان
زمان تقریبی تبدیل 6 الی 24 ساعت به صورت پایا و یا ساتنا

چطور لیسک بفروشم؟ برای فروش لیسک کافی است 1- تبدیل لیسک (LSK) به شتاب (تومان) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دلخواه را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای فروش بزنید.

آخرین نظرات مشتریان

ah2****@yahoo.com

مقدار خروج من 25 عدد بوده چرا 18 محاسبه شده؟!!!!!!!! Transaction ID: 2475260583887390815,2498158315703631522

لیسک لوگو تومان لوگو

فروش لیسک