انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل زیرو اکس به اومیسه گو با بهترین نرخ

پرداخت با
ZRX
دریافت به
OMG
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال 0.91
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور زیرو اکس را به اومیسه گو تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت زیرو اکس (ZRX) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت اومیسه گو (OMG) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.