انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل زدکش به هورایزن با بهترین نرخ

پرداخت با
ZEC
دریافت به
ZEN
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 0.002 ZEN
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور زدکش را به هورایزن تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت زدکش (ZEC) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت هورایزن (ZEN) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.