انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل ریپل به کومودو با بهترین نرخ

پرداخت با
XRP
دریافت به
KMD
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 0.002 KMD
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور ریپل را به کومودو تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت ریپل (XRP) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت کومودو (KMD) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.