دوست عزیز!

در حال حاضر بخاطر بروزرسانی از ارائه خدمات معذوریم

انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل ریون کوین به انجین کوین با بهترین نرخ

پرداخت با
RVN
دریافت به
ENJ
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 26 ENJ
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور ریون کوین را به انجین کوین تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت ریون کوین (RVN) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت انجین کوین (ENJ) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.