انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل دیکرد به تتر با بهترین نرخ

پرداخت با
DCR
دریافت به
USDT
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال BEP2: 0.025 USDT
BEP20: 0.05 USDT
ERC20: 4 USDT
OMNI: 5.23 USDT
TRC20: 0 USDT
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور دیکرد را به تتر تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت دیکرد (DCR) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت تتر (USDT) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.