انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل دش به زیرو اکس با بهترین نرخ

پرداخت با
DASH
دریافت به
ZRX
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 8.76 ZRX
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور دش را به زیرو اکس تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت دش (DASH) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت زیرو اکس (ZRX) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.