انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل تزوس به نئو با بهترین نرخ

پرداخت با
XTZ
دریافت به
NEO
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال NEP5: 0 NEO
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور تزوس را به نئو تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت تزوس (XTZ) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت نئو (NEO) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.