انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل ترون به وی چین با بهترین نرخ

پرداخت با
TRX
دریافت به
VET
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 0 VET
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور ترون را به وی چین تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت ترون (TRX) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت وی چین (VET) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.