انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل ترون به فیرو (زد کوین سابق) با بهترین نرخ

پرداخت با
TRX
دریافت به
FIRO
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 0.02 FIRO
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور ترون را به فیرو (زد کوین سابق) تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت ترون (TRX) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت فیرو (زد کوین سابق) (FIRO) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.