انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل ترون به تتا فیول با بهترین نرخ

پرداخت با
TRX
دریافت به
TFUEL
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال Theta Token: 3.11 TFUEL
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور ترون را به تتا فیول تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت ترون (TRX) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت تتا فیول (TFUEL) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.