انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل ترون به بیت تورنت با بهترین نرخ

پرداخت با
TRX
دریافت به
BTT
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال TRC20: 19 BTT
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور ترون را به بیت تورنت تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت ترون (TRX) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت بیت تورنت (BTT) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.