انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل تتر به میکر با بهترین نرخ

پرداخت با
USDT
دریافت به
MKR
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 0.0055 MKR
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور تتر را به میکر تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت تتر (USDT) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت میکر (MKR) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.