انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل تتر به تتا فیول با بهترین نرخ

پرداخت با
USDT
دریافت به
TFUEL
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال Theta Token: 2.15 TFUEL
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور تتر را به تتا فیول تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت تتر (USDT) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت تتا فیول (TFUEL) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.