انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل تتر به اومیسه گو با بهترین نرخ

پرداخت با
USDT
دریافت به
OMG
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 1.16 OMG
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور تتر را به اومیسه گو تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت تتر (USDT) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت اومیسه گو (OMG) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.