انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل تتا به میکر با بهترین نرخ

پرداخت با
THETA
دریافت به
MKR
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 0.0089 MKR
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور تتا را به میکر تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت تتا (THETA) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت میکر (MKR) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.