انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل بیسیک اتنشن توکن به اوما با بهترین نرخ

پرداخت با
BAT
دریافت به
UMA
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 2.19 UMA
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور بیسیک اتنشن توکن را به اوما تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت بیسیک اتنشن توکن (BAT) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت اوما (UMA) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.