انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل بیت کوین کش به آرک با بهترین نرخ

پرداخت با
BCH
دریافت به
ARK
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال : 0.2 ARK
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور بیت کوین کش را به آرک تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت بیت کوین کش (BCH) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت آرک (ARK) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.