انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل بیت شیرز به یرن فایننس با بهترین نرخ

پرداخت با
BTS
دریافت به
YFI
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 0.00024 YFI
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور بیت شیرز را به یرن فایننس تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت بیت شیرز (BTS) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت یرن فایننس (YFI) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.