انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل بیت شیرز به ترون با بهترین نرخ

پرداخت با
BTS
دریافت به
TRX
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال BEP2: 0.89 TRX
TRC20: 1 TRX
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور بیت شیرز را به ترون تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت بیت شیرز (BTS) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت ترون (TRX) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.