انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل بیت شیرز به اومیسه گو با بهترین نرخ

پرداخت با
BTS
دریافت به
OMG
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 0.95 OMG
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور بیت شیرز را به اومیسه گو تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت بیت شیرز (BTS) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت اومیسه گو (OMG) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.