انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل اومیسه گو به زیرو اکس با بهترین نرخ

پرداخت با
OMG
دریافت به
ZRX
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال 6.2
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور اومیسه گو را به زیرو اکس تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت اومیسه گو (OMG) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت زیرو اکس (ZRX) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.