انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل ان ای ام به استلار با بهترین نرخ

پرداخت با
XEM
دریافت به
XLM
نرخ تقریبی تبدیل
هزینه انتقال Stellar Lumens: 0.01 XLM
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور ان ای ام را به استلار تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت ان ای ام (XEM) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت استلار (XLM) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.